Atlas

Lorem Ipsum of the printing and typesetting industry.Lorem Ipsum of the printing and typesetting industry.

Atlas

ATLAS je sustav nadgledanja i zaštite visokofrekventnih lokacija kao što su: zračne luke, autobusni ili željeznički kolodvori, stadioni itd. Sustav će pratiti ponašanje i reakcije ljudi u nadgledanom prostoru ,prepoznavati opasne predmete (kao što su hladna i vatrena oružja i slično), donositi sigurnosne procjene te alarmirati zaduženo osoblje. Bitne značajke sustava su:

  1. Snimanje i analiziranje sumnjivih ponašanja
  2. Real-time interpretacija i alarmiranje
  3. Unaprjeđenje sigurnosnih postupaka i procedura
  4. Odsustvo ljudskog faktora i povezanih rizika
  5. Stvaranje sigurnijeg društva

Sustav se razvija kao dio istraživačko-razvojnog projekta dijelom financiranom od Europske Unije u vrijednosti 33 milijuna kuna. Sustav je prirodni nastavak ASTERISK sustava za optimizaciju trgovačkih centara jer koristi spoznaje o ljudima i ljudskom ponašanju u visokofrekventnim područjima. 

Testimonials