logo

Husar d.o.o. u suradnji s partnerima Visokom školom za informacijske tehnologije Zagreb i Root
d.o.o., provodi projekt pod nazivom „Razvoj novog inovativnoga sustava za optimizaciju poslovanja
i automatizaciju trgovačkih centara „ASTERISK“ uz povezani razvoj novog sigurnosnog proizvoda
„ATLAS“ za primjenu u nadgledanim područjima visokog rizika
“. Projekt se provodi u sklopu
operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., natječaja „Povećanje razvoja novih
proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ te se sufinancira iz Europskog
fonda za regionalni razvoj.


OPIS PROJEKTA


Razvojno istraživačkim aktivnostima na projektu razvit će se dva nova proizvoda 1. Programski sustav
„ASTERISK“ za optimizaciju poslovanja i automatizaciju trgovačkih centara i 2. Programski sustav
„ATLAS“ za unapređenje sigurnosti nadgledanih područja. Oba proizvoda za platformu koriste
tehnologiju umjetne inteligencije – segment strojnog učenja i računalnog vida. Rezultati projekta će
pridonijeti stvaranju tehničkih, organizacijskih, istraživačko-razvojnih potencijala prijavitelja i
partnera.


CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

 

 • kontinuirani rad u smjeru transformacije u pretežito izvozno orijentiranu tvrtku s konstantnim rastom, spremnu za izlazak na globalno tržište

 

 • provođenje učinkovite suradnje Korisnika i partnera kroz ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije

 

 • razvoj i komercijalizacija dvaju programskih sustava: 1. sustav za optimizaciju poslovanja i automatizaciju trgovačkih centara „ASTERISK“ sustava strojnog učenja i računalnog vida koji je nov na globalnom tržištu (eng. new-to-market); 2. sigurnosni proizvod „ATLAS“ za primjenu u nadgledanim područjima visokog sigurnosnog rizika (npr. zračne luke, sportski objekti i sl.) koji je nov za poduzeće (eng. new-to-firm)

 

 • razvoj pametnih vještina: – unaprjeđenje kvalifikacija postojećih i zaposlenika i novozaposlenih za pametnu specijalizaciju; - podizanje razine stručnog znanja u domeni samoučećih algoritama (umjetna inteligencija) strojnog učenja i računalnog vida; - širenje stečenog znanja putem partnera Visoke škole za informacijske tehnologije, koji će formirati novi kolegij na temelju stečenih znanja

 

AKTIVNOSTI PROJEKTA

 

 • Nabava opreme potrebne za projektne aktivnosti
 • Industrijsko istraživanje strojnog učenja i računalnog vida
 • Industrijsko istraživanje sustava ASTERISK
 • Industrijsko istraživanje sustava ATLAS
 • Eksperimentalni razvoj sustava ASTERISK
 • Eksperimentalni razvoj sustava ATLAS
 • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta

 

Ukupna vrijednost projekta: 33.198.296,04 HRK
EU sufinanciranje projekta: 21.924.869,20 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 01.10.2018. do 01.07.2022.
Ukupno trajanje projekta: 45 mjeseci

Kontakt osoba za više informacija:
Ivana Perić
ivana.peric@husar.ai


Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog
programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“

Više informacija na:

Objavljeni sadržaj isključiva je odgovornost tvrtke HUSAR d.o.o.